Dataskyddsförklaring / GDPR

Vi på Mattsson Mark & Anläggning värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Nedan följer en beskrivning av hur vi samlar in, använder och skyddar de personuppgifter du lämnar till oss via vårt kontaktformulär på hemsidan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du använder vårt kontaktformulär på hemsidan samlar vi in följande personuppgifter:

Namn
E-postadress
Telefonnummer

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder de personuppgifter du lämnar till oss enbart för att kunna svara på dina förfrågningar eller kontakta dig angående de ärenden du tar upp i formuläret. Vi säljer inte, hyr inte ut eller på annat sätt vidarebefordrar dina personuppgifter till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse. Dina personuppgifter sparas säkert i vår e-postinkorg hos vår webbhosting-leverantör One.com.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra syftet med vilket de samlades in eller så länge det krävs enligt lagliga krav. Vi kommer att ta bort dina personuppgifter från vår e-postinkorg när de inte längre behövs för att hantera eventuella ärenden eller förfrågningar.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära åtkomst till och korrigering eller radering av dina personuppgifter som vi har om dig. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Genom att använda vårt kontaktformulär på hemsidan samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt ovanstående beskrivning.

Ändringar i vår dataskyddsförklaring

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna dataskyddsförklaring när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående vår hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [kontaktinformation].

Senast uppdaterad: 2024-05-05